Wanneer een teef ,die gedekt moet worden, uw dekreu zonder problemen kan bezoeken en zijn vruchtbaarheid is goed, dan is er niets aan de hand. Maar er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij de afstand tussen dekreu en teef te groot is of dat de reis niet op tijd gepland kan worden. Ook kan de vruchtbaarheid van de reu door diverse oorzaken niet optimaal zijn op het tijdstip dat zijn service nodig is. Deze situaties doen zich meer voor dan u denkt. Belangrijke genen kunnen verloren gaan indien een dekreu op latere leeftijd zijn vruchtbaarheid verliest. Met de hedendaagse techniek komen we veel meer te weten over ziektes en hoe deze overerft worden. Het opslaan van sperma van gezonde honden kan in de nabije en verre toekomst van groot belang zijn voor een ras. Menig dekreu eigenaar heeft achteraf gewenst dat hij/zij op tijd sperma van zijn/haar hond had ingevroren. Kwaliteitsvol sperma van een bewezen goede dekreu kan een garantie zijn voor het niet verloren gaan van een waardevol genenpakket..

Sinds 1983 heeft CLONE bewezen de techniek in handen te hebben voor het voorbereiden, opslaan en bewaren van sperma waarbij het gebruik, betaalbaarheid en betrouwbaarheid voorop staan. Het leidinggevende bedrijf op het gebied van het invriezen van sperma CLONE heeft aanhoudend bewezen met haar techniek een hoge percentage van slagen van een kunstmatige inseminatie te kunnen garanderen...